Voedsel en onze planeet

Klad

Door Brent Ruytjens

333 keer bekeken

Inkleding

twee toneel spelers waarvan één iemand de uitleg doet aan een "onwetend" persoon. Samen kunnen ze hierover in dialoog gaan.

In spelvorm: wordt nog aan gewerkt...

Uitleg

De bedoeling is om deelnemers te laten stilstaan bij de opwarming van de aarde.

Introductie

Door enkele vragen te stellen kan er gepeild worden naar de huidige kennis van de deelnemers. Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers kunner er andere vragen gesteld worden: Enkele voorbeelden:

  • Wie heeft er al gehoord over de opwarming van de aarde?
  • Welke industrieën en menselijke activiteiten denken jullie dat de grootste bijdrages leveren aan deze opwarming?
  • Welke stoffen dragen bij aan de opwarming van de aarde? (methaan, CO2, distikstofmonoxide, en nog andere gassen)
  • Zijn er onder jullie die denken aan het klimaat en hier ook naar handelen?
    • Wat doen jullie zoal om jullie ecologische voetafdruk kleiner te maken?

Dialoog

Over deze onderwerpen kan ook dieper in dialoog getreden worden met de deelnemers tijdens het toneel.

Cijfers

Broeikasgassen

Het is algemeen geweten dat de uitstoot door broeikasgassen van de transportsector komt, maar dit is niet het hele plaatje. Maarliefst 51% van de broeikasgassen is afkomstig van veeteelt tegen over 13% van de transport sector

Ontbossing

4000 - 8000m² wordt ontbost elke seconde. Wat maw overeen komt met 4 - 8 voetbalvelden/seconde. 91% hiervan wordt gebruikt voor veeteelt, enerzijds om de dieren zelf op te zetten en anderzijds om voedsel te produceren dat naar deze dieren gaat.

Landgebruik

Water

Afval

Taakverdeling

een moni verteld alles, de andere monitoren luisteren mee en houden de groep in het oog


Nieuwe reactie

Je kan dit niet meer bewerken later.