Schatzoeken

Door Brent Ruytjens

1185 keer bekeken

Uitleg

De spelers worden per groep op pad gestuurd in een bos met de opdracht de schat te vinden, dit mits zo weinig mogelijk gebruik te maken van de omslagen met aanwijzingen. Op de plaats van de schat liggen zoveel schatten/ trofeeën als er teams meedoen. De ploegen moeten binnen de gestelde tijd terug zijn.

Punten worden als volgt toegekend: 60 punten voor de eerste ploeg die de schat vindt, 50 voor de tweede gevonden schat, 40 voor de derde, … terwijl er per geopende enveloppe 10 punten worden afgetrokken. Zo kan elk team een schat vinden en kan het tweede team die de schat vindt, maar minder enveloppes met aanwijzingen nodig had toch nog winnen van de eerste groep.

Interessant kan zijn om de enveloppes met aanwijzingen in een vooraf bepaalde volgorde te laten opendoen.

Taakverdeling

Moni die enveloppes met extra aanwijzingen geeft aan groepen indien ze dit wensen en dit bijhoud.

Monitoren die de groepen in de gaten houden: door mee te gaan met een groep of door zich willekeurig op het terrein op te stellen.

Inclusie

de deelnemers bepalen zelf hoe intensief ze zoeken naar de schat. Als extra motivatie kunnen er snoepjes in de schat worden gestoken.

Materiaal

  • Een schat
  • Omslagen waarin aanduidingen zitten voor het vinden van de schat; bv 3keer een reeks van 5 omslagen. (Als er 3 groepjes zijn)
  • eventueel snoep als motivatie

Nieuwe reactie

Je kan dit niet meer bewerken later.