Teambuilding

Door Brent Ruytjens

Aantal deelnemers

Ongeveer 40

Aantal moni's

3 moni's

Duur

120 minuten

Terrein

Grasplein

Inkleding

We verkleden ons in leger outfit, want bij het leger doen ze het ook zo!

Uitleg

Pang pang – kanon – tank

  1. Iedereen staat in een cirkel, met één iemand in de midden De persoon in de midden draait geblinddoekt rond en stopt willekeurig wijzend op een persoon. De persoon naar wie gewezen wordt zet zich neer, de personen aan weerszijde moeten zo snel mogelijk om hun as draaien en de persoon aan de andere kant neerschieten. Wie eerst is mag blijven staan, wie verloren heeft zet zich neer en wacht tot het einde van het spel.

  2. Kanon: Iedereen staat in een cirkel, met één iemand in de midden De persoon in de midden draait geblinddoekt rond en stopt willekeurig wijzend op een persoon. De persoon naar wie gewezen wordt zet zich neer, de eerste drie aan weerszijde moeten samen een kanon maken rond draaien en het ander kanon doden. Ze gaan niet alle drie dood, enkel de loop of de persoon die eerst naast de aangewezen persoon zit van het verliezend kanon. Een kanon wordt gemaakt door de twee verste die elkaars handen vastnemen en de eerste persoon naast de zittende hierin gaat zitten als loop.

  3. Tank: Iedereen staat in een cirkel, met één iemand in de midden De persoon in de midden draait geblinddoekt rond en stopt willekeurig wijzend op een persoon. De persoon naar wie gewezen wordt zet zich neer, de eerste vijf langs weerszijde moeten nu een tank vormen, ronddraaien en de andere tank zien te doden. Ook hier gaat niet iedereen dood, enkel de loop of de eerstvolgende persoon naast de zittende zal sterven.

Een tank wordt gevormd door twee stel personen die elkaars handen vastnemen en naast elkaar gaan staan, met de persoon die dichtst bij de zittende staat er als loop op gaat liggen.

.  

De schipbreuk

De deelnemers hun boot is gekapseisd en ze zijn allemaal overboord gegooid samen met een hoop spullen die aan dek lagen. Ze zijn met deze spullen aangespoeld op een onbewoond eiland en moeten terug op de boot geraken. Dit kunnen ze doen door gebruik te maken van de aangespoelde spullen. Maar natuurlijk zwemt er een haai rond aan de kust en die speelt graag met het ronddobberend vuil (de spullen waarmee ze aangespoeld zijn), als er niemand op staat kan de haai dit wegduwen en kunnen ze dat niet meer gebruiken. Als iemand het “water” (alles dat niet een object is dat ze mogen gebruiken) aanraakt liggen deze in het water en moeten deze terug “zwemmen” naar het begin. Om veiligheidsreden is het niet mogelijk voor hen om op de spullen te klimmen uit het water, de haaien hebben al gegeten dus ge kunt niet afvallen, iedereen moet op de boot raken. Als iedereen op de boot staat is er nog één probleem: de boot is gekapseisd dus moeten ze deze nog omdraaien. Ze moeten het doek (dat dienstdoet als boot) om zien te draaien zonder dat iemand er af valt.

I believe I can fly

Groepsopdracht: samen zo weinig mogelijk raakpunten met de grond hebben (handen, voeten, knieën, …)

Iemand die slaapwandelt

Verdeel hiervoor de groep onder in enkelle kleinere groepen. Blinddoek één persoon per groep die geblinddoekt een parcours af legt, zijn teamleden leiden die.

Coördinatie

De groep wordt in een paar kleinere groepjes onderverdeelt, iedere groep krijgt twee Pringles dozen of iets gelijkaardig. Er wordt een vierkant gemarkeerd op de grond van ruwweg 3x3 meter met een Pringles doos in het midden zodat niemand aan de Pringles doos in het midden raakt zonder de grond binnen het vierkant te raken. De bedoeling is dat de groepjes met de andere Pringles doos en touw een paar pingpongballetjes in de Pringles doos in het vierkant krijgen. Ze mogen zich onderling niet meer verplaatsen van zodra ze een poging wagen.

Oversteken

Het doel is om één of meerdere personen van één punt naar een ander punt te doen gaan zonder de grond te laten raken of met zo min mogelijk voeten de grond te raken.

De muur

Het trek touw dat mee is wordt door monitoren of twee deelnemers strak gehouden op borsthoogte. Al de andere leden horen hier over te raken zonder op het touw te leunen/ aan te raken.

“Touw springen”

Twee personen draaien tussen hen in- het touw zoals je zou doen bij touwtje springen, maar dan in het groot. Alle deelnemers staan op een rij langs één kant van het touw. Er wordt begonnen met om te beurt onder het draaiend touw door te lopen naar de andere kant, vervolgens doen we dit per twee, gevolgd door eventueel per drie, per 5 tot we met de halve groep zijn en eens proberen of dit met de hele groep ook gaat.

Zeil

een doek of zeil omdraaien terwijl heel de groep er op staat en waarbij niemand er af valt.

Taakverdeling

Voor het springtouw en de "muur" houden monitoren het touw vast. Bij de andere activiteiten kunnen ze meedoen en een oogje in het zeil houden.

Materiaal